Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Červenec v Nezdřevě to nebyl jen Tour de Oblouk

 

Již mnoho let začíná v Nezdřevě skutečné léto až startem proslulé cyklistické akce Tour de Oblouk. Tehdy se sejdou z různých i vzdálených  míst letití přátelé, jež sblížila projížďka rozmanitou krajinou  zpestřená řadou občerstvovacích stanic. Když se před hospodou shromáždí množství bicyklů a jejich majitelů a v 10.30 vyrazí peloton (letos téměř šedesátičlenný) na cestu, je to známka toho, že léto doopravdy začalo. Jako častokrát i letos se konal Oblouk ve stejný den (v sobotu 2. 7.), kdy startovala slavnější Tour de France. Skončil pochopitelně podstatně dřív a s méně pády, s méně odřeninami a defekty a bez zlomenin. Jelo se za příznivého počasí a jako vždy v dobré pohodě tou klasickou trasou, na níž se všichni těší na přívětivou pozdyňskou hospodu. V letošním roce jsme se v některých úsecích vyhnuli silnici a jeli po pěkných polních cestách, nově zbudovaných díky dotacím z EU, takže aspoň za to jí lze poděkovat.

Čtrnáct dní po této tradiční sportovně společenské události se na hřišti sešli gratulanti, aby popřáli panu Karlu Chaloupkovi k jeho sedmdesátinám. Všichni čekali, kdy proslavený hráč na vozembouch, totiž právě oslavenec „Bimba", doprovodí svými zvuky hudební produkci Jirky Ocelíka. Jenže jeho nástroj zůstával dlouho ukryt ve sprše sociální buňky. Podle své úvahy se s ním posléze jubilant konečně vytasil a jak se říká, dostál své pověsti. Po krátkém trochu rozpačitém rozjezdu hrál jako život, stejně jako pokaždé, a přispěl tak k příjemné náladě večera. O střídmosti gratulujících svědčí, že připravené zásoby dopíjely silné povahy ještě následující pondělí.

Vraťme se ještě k Oblouku. Jeho start v příštím roce už nebude na tom kostrbatém prostranství před hospodou, jak ho znali mimonezdřevští sportovci. Na konci července zde firma Eurovia Silba srovnala terén a položila nový asfaltový koberec. K zaplacení více než půl miliónu korun, kolik tato úprava stála, pomohla dotace 220 tisíc korun od Plzeňského kraje, zbytek byl hrazen z rozpočtu obce.

Jiří Čepelák

www.shoeshellen.com

Autor
9.8.2016 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz