Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

V Nezdřevě se hrál Okresní přebor

 

Nezdřev už zažil ledacos, ale Okresní přebor se 27. června hrál na obecním hřišti poprvé. Díky zprostředkování kotouňského „Ostravaka" Václava Prevužňáka se SK Nezdřev podařilo zajistit filmové představení Kinematografu Pavla Čadíka, který přijel s filmem Jana Prušinovského z roku 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka s Miroslavem Krobotem a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích.

Nebylo to zcela jednoduché. Na začátku týdne bylo třeba opravit poškozené čerpadlo zajišťující dodávku vody do klubovny a sociálního zázemí. To se místostarostovi Vojtěchu Červenému s menším vyplavením klubovny podařilo. Rovněž bylo nezbytné posekat trávník na ploše, což si vzal na starost Honza Trefný.

Pak přišla sobota a stupňovaly se obavy, jak se k chystané produkci zachová počasí. Předpovědi meteorologů ani pohledy na oblohu, po níž se proháněla zlověstná mračna,www.rosebags.net moc optimismu nenabízely, ale vírou Nezdřeváků v dobrý konec to neotřáslo. Došlo ještě k jedné drobné komplikaci, když při dopravě kinematografické maringotky musel na hřišti Ostravakovi svým traktorem pomoci Vojta Červený.

Sobotní odpoledne bylo zasvěceno přípravě promítacího plátna a hlediště. V poklidné pohodě byl Pavlu Čadíkovi k ruce tucet místních pomocníků, kteří s údivem zírali, kterak z různých útrob maringotky vytahuje jednotlivé součásti konstrukce, na níž bylo posléze zavěšeno a vztyčeno plátno. Zkušený praktik Čadík nikam nechvátal, viděl, že pomocníci jsou přičinliví, a tak prokládal přípravu zajímavými vzpomínkami na své více než dvacetileté cestování s filmovou vášní.

Nastal sobotní večer a čekání na výrazný soumrak, který umožní kvalitní promítání. Ale i čekání, zda dorazí bouřka a případné přerušení projekce. Přišel sice déšť a nutnost přikrýt reproduktory igelitem, přišly i vzdálené blesky, jež dodávaly představení zvláštní atmosféru, jenže hromy do Nezdřeva nepronikly, a tak se film odpromítal bez přerušení a více než 40 diváků si mohlo říct, že to byl výjimečný večer.

Část diváků včetně pomocníků ale ještě jít domů nemínila a v klubovně s Pavlem Čadíkem poseděli do tří do rána. Poslouchali jeho vyprávění, vyměňovali si s ním názory, ale spíše je společně sdíleli, stejně jako projevy vzájemných sympatií. Byla to prostě taková nevšední pohoda.

V neděli v 11 hodin byla už konstrukce s plátnem sklizena a s Pavlem Čadíkem se Nezdřevští loučili s vírou, že se s ním za rok zase na stejném místě sejdou.

Jiří Čepelák

Autor
1.7.2015 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz