Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Nezdřev oslavil 600 let

 

Nezdřev oslavil 600 let

Pro Nezdřev to byl výjimečný den sobota 30. června 2012. Oslavovalo se
600 let od první písemné zmínky o obci. Když se lidé scházeli před před
kapličku, kde oslavy začaly bohoslužbou, bylo možné vnímat sváteční
naladění. Ves byla ztichlá, připravená, pracovní ruch nerušil, protože
zkrátka nebyl. Svatá mše, kterou sloužil P. ing. Stanislav Holý z
Nepomuku, svátečnost dne zdůraznila, protože v Nezdřevě se mše konají
pouze výjimečně. Byla to chvíle, kdy i přítomní nevěřící se mohli
zamyslet nad tím, co se slaví, kolik úsilí řady minulých generací i
současníků bylo zapotřebí, aby ves získala svou nynější podobu.
Po mši následovala dvojitá oficialita před budovou obecního úřadu.
Nejprve starosta Petr Chlanda odhalil pamětní desku připomínající ono
velké výročí a poté pokřtil publikaci Nezdřev - dějiny obce od pradávna
po dnešek. Tuto část oslav podobně jako mši ozvláštnil svým uměním
ženský pěvecký sbor Velkobor z Velkého Boru vedený Radkou Kočí.
Potom se lidé rozešli podívat se postupně na několik výstav, na nichž se
mohli přesvědčit o životě i zálibách a činnostech Nezdřeváků. V
hasičárně byla k vidění historická i současná hasičská technika a také
diplomy za účast na okrskových cvičeních. Na opačném konci vsi zase
vystavovali myslivci své trofeje a fotografie dokládající činnost
zdejšího mysliveckého sdružení. V sále hostince pak byla výstava
největší a nejrozmanitější. Prolínaly se zde předměty, jež sloužily v
minulosti jak v domácnosti, tak při zemědělských pracích, s věcmi, které
vytvořili současníci. Dovednost Nezdřeváků (včetně těch víkendových)
byla zřejmá z ukázek keramiky, šperků, krajek, proutěných a kovářských
výrobků, dřevěných hraček. Bylo možné i ochutnat tady i pečivo místních
kuchařek. "Na výstavě je spousta krásných věcí. Snad nejvíc mě zaujaly
maturitní práce uměleckých truhlářů (Jakuba Chaloupky a Luboše Červeného
ml.). Jejich výrobky jsou úžasné," svěřila se dramaturgyně Českého
rozhlasu Kristýna Žantovská. Dovedně připravenou expozici doplňovaly
také kresby,piaget replica watches obrazy a fotografie, vytvořené místními umělci.
Na obecním úřadě byly k nahlédnutí obecní kronika vedená od roku 1929,
kronika svazu mládeže i pokladní kniha obce zahrnující období 1923 -
1953. Na úřadě se prodávaly pamětní předměty (hrnečky, pohlednice, tužky
ap.). A promítaly se tam také fotografie dokumentující život obce dříve
i dnes. K prohlídce byla otevřena i čistička odpadních vod, ale její
"ovzduší" příliš dlouhý pobyt neumožnilo.
Když člověk prošel v onom tropickém vedru všechny výstavy, byl rád, že
se na hřišti může ve stínu občerstvit a doplnit energii i tekutiny a v
hovorech se známými, které někdy třeba také léta neviděl, počkat na
začátek odpoledního programu. Švejkyáda byl pořad plzeňských umělců,
který návštěvníky pobavil písničkami a povídáním opřeným o Haškova
Švejka. Přestávky vyplnily soutěže v pití piva na ex a držení sudu, dále
pak vystoupení blatenské skupiny orientálního tance vedené paní
Kateřinou Liškovou z Příbrami, bujarý kankán v podání Tanečního klubu
Čížová, který vede paní Jitka Dupalová a ukázku výcviku psa předvedl
Luboš Červený.
Jedna z nejstarších návštěvnic oslav třiaosmdesátiletá paní Růžena
Malečová (pochází z čp. 29, je rozená Chárová a v současnosti bydlí v
sousedním Hradišti) poznamenala, že "v Nezdřevě jsou šikovný lidi, máte
dobrého starostu a ta výstava na sále se mi moc líbila. Vůbec se mi to
tady dnes všechno líbí." Její hodnocení nebylo ojedinělé, podobně se
vyjadřovali i další návštěvníci.
Na závěr celého dne přišla zahrát k tanci skupina Melodion, která bavila
všechny do dvou hodin do rána, a na jejíž hlasitou produkci si posléze
někteří obyvatelé stěžovali. To snad byla jediná kaňka na vydařených
oslavách.

Jiří Čepelák

best replica watches

Autor
2.7.2012 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz