Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Nezdřev soutěží o titul Vesnice roku

 

Bylo to trochu svévolné rozhodnutí, když starosta přihlásil Nezdřev do soutěže Vesnice roku. Členové obecního zastupitelstva, jakmile jim to oznámil, však nic nenamítali. A jeho krok odsouhlasili se slovy: Za zkoušku to stojí.

Třicátého května před polednem přijela do Nezdřeva desetičlenná komise, aby se s naší obcí seznámila. Nejprve si poslechla, jak ji starosta představil:

„V naší malé obci usilujeme především o dvě věci. Udržovat tradice a vylepšovat životní prostředí tak, aby bylo co nejvíc přívětivé. Výsledkem tohoto úsilí je poměrně velká soudržnost našich občanů, a to i s docela velkou skupinou chalupářů.

Máme tradice letité, k nimž patří hasičský bál, velikonoční křístání, kterého se zúčastňují s velkým zájmem i děti chalupářů. Potom také letní pouť pořádaná okolo svátku svatého Vavřince. Ta začíná fotbalovým turnajem a vrcholí taneční zábavou.

Máme i tradice nové. K nim patří zimní dětský maškarní karneval a cyklistická akce Tour de Oblouk, kterou organizuje místní sportovní klub. Nejnovější tradicí je loučení s létem, což je posezení s muzikou na našem hřišti. Obvyklou záležitostí jsou i brigády. Ty jsou zaměřené hlavně na úklid a údržbu veřejného prostranství a majetku obce.

Nezapomínáme ani na naše starší sousedy. Členové zastupitelstva obce jim chodí popřát k narozeninám a k Vánocům a přinášejí jim balíčky s potravinami i laskominami. Při těch návštěvách se probírají jak novinky v obci, tak vzpomínky těch starších.

Daří se nám získávat různé dotace. Díky nim jsme možná nejmenší obec, která má čističku odpadních vod. Máme opravené komunikace, budovy obecního úřadu, hostince, nové dětské hřiště i sociální vybavení fotbalového hřiště. A na využití těch dotací se podílejí i naši občané vlastní brigádnickou prací.

Jediné, na co si stěžujeme, je stále rostoucí byrokratická zátěž obecního zastupitelstva. Spousta nových hlášení a výkazů, jejichž smysl často neumíme pochopit a domníváme se, že končí na dně šuplíků nadřízených úředníků.“

Poté se komise vydala na prohlídku obce. Viděla všechno, co se u nás povedlo vybudovat nebo opravit. Zajímala se o kdeco, ale členové zastupitelstva, kronikářka a představitel místního mysliveckého sdružení, kteří komisi doprovázeli, neměli pocit, že jde o nějaký výslech, nýbrž o příjemnou besedu.

Výsledky soutěže budou známy 12. srpna.

Jiří Čepelák

Autor
31.5.2023 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz