Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Letošní nezdřevský květen byl plný kulatých jubileí

 

Někdy se to tak sejde, že v jedné malé vesnici slaví své životní jubileum několik lidí v jednom měsíci. Je to i případ Nezdřeva. Na ty starší obec nezapomíná ani při nekulatých výročích, ale ani před Vánoci. Zastupitelé vždy přijdou na návštěvu, na kus řeči a s balíčkem dárků.

Letos v květnu bylo těch hezkých jubileí několik. Bráno podle věku, největší pocty si zasloužil pan Jan Krliš. V obdivuhodné svěžesti, i když prý už to není jako dřív, se dožil devadesátky. Je třeba říct, že toho pro svou ves hodně odpracoval. Jedenáct let byl předsedou místního národního výboru (1964–1975). Hned po revoluci 1989 působil čtyři roky jako starosta. Kromě toho byl také řadu let pečlivým kronikářem obce.

Kouzelné číslo 88 let dovršila jeho milovaná a milující manželka Zdena. Třebaže tuto někdejší místní prodavačku již delší dobu trápí určité zdravotní strasti, a tak nemůže chodit mezi lidi, stále se zajímá o dění ve vsi a vůbec o vše.

Dalším jubilantem byl pan Jaroslav Brabec. Tomu přišli zástupci obce poblahopřát k osmdesátinám. I u jeho osoby se patří zdůraznit jeho neutuchající životní elán, který mu mnozí mladší tak trochu závidí.

Nejmladším z této galerie nepominutelných Nezdřeváků je Josef Chaloupka, tomuto poslednímu skutečnému zdejšímu kováři je „pouhých“ sedmdesát – hotový mladík mezi jubilujícími.

A malý přesah. Druhého června, avšak o den dřív oslavil svou „první padesátku“ starosta Nezdřeva Petr Chlanda. Sedmnáct let ve funkci si stěžuje na rostoucí obtěžování ze strany úřadů, přesto dokázal pro svou obec zajistit spoustu dotací a lze říct, že díky tomu Nezdřev nechátrá. I proto byla jeho oslava v obsáhlém kruhu rodiny, sousedů, spolupracovníků a přátel, k nimž patřilo i hudební uskupení Karel s Jiřím Reslerem, vydařená.

Jiří Čepelák

Autor
3.6.2019 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz