Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Letos v Nezdřevě nezaháleli

 

replica handbags

Rok 2017 se zapíše do letopisů Nezdřeva vedle vybudování hlavních polních cest (HPC) směrem na Hradiště i řadou významných a nutno říct že potřebných oprav. Poškozené silnici k Řesanicím bylo díky dotaci z Plzeňského kraje zčásti pomoženo nástřikem, zčásti byl na ni položen nový povrch.

V souvislosti s výstavbou HPC se odbahnily rybníky Oudol a Dolní Štěrbina, upravily se jejich hráze a jsou na nich nyní nové požeráky. Totéž platí i o Horní Štěrbině. U Dolní Štěrbiny vzniklo v rámci akce Mikroregionu Hradišťského potoka „Turistická zastavení“ posezení pro zmožené turisty, zmáchané rybáře, šťastné maminky se zdravými dětmi, či procházkou unavené a krásu přírody vychutnávající penzisty.

Jiné obnovy se dočkal hospodský sál. Obnovila se střešní krytina nad přísálím. Aby se sjednotilo jeho vybavení, obecní zastupitelstvo rozhodlo o nákupu dalších 40 nových židlí. Bylo ale také třeba okopat a opravit omítku v místech postižených vlhkem a nebylo možné smířit se s obložením stěn, na němž se podepsalo množství dřevokazného hmyzu. Rovněž pódium, na němž se střídají při různých akcích hudební skupiny, už dosloužilo.

Na splnění těchto dílčích úkolů se podílela spousta, jak je dnes módní říkat, subjektů. Placení a dobrovolní brigádníci, místní živnostníci a řemeslníci a také najaté firmy. Procitnutí sálu do kýženého stavu bylo pozvolné a podmíněné trpělivostí. Na konec bylo třeba ošetřit s využitím výkonných vypůjčených strojů parkety a také sál nově vymalovat.

Jak se to všechno povedlo, může veřejnost poprvé posoudit na mysliveckém bále, který se koná 30. prosince.

Jiří Čepelák

Autor
6.12.2017 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz