Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Nezdřev se chystá na budování dvou hlavních polních cest

 

Navázat na komunikace se solidním povrchem, které už několik let vedou z Hradiště směrem na Nezdřev a končí na hranici katastru, byl dlouholetý problém. Vše odviselo od dokončení komplexní pozemkové úpravy, jež se drahný čas protahovalo kvůli námitkám některých vlastníků pozemků a pomalé práci soudů, které o sporech rozhodovaly.

Letos už se konečně cesty dělat budou. Všechny byrokratické požadavky byly splněny. Teď bylo třeba vyhovět i nárokům technologickým, totiž zlikvidovat při trasách křoviska a stromoví zasahující do profilu budoucí „autostrády“. Zjednat si na to firmu a platit desetitisíce? Nezdřeváci svolali brigádu.

Starosta má asi u svatého Petra protekci (inu, je to jeho patron), poněvadž v sobotu 4. března bylo úplně úžasné počasí. A tak práce šla pěkně od ruky. Podél tratí na Hradiště zmizely stromy, zmizelo trní, zůstalo pár hromad klestí, které čeká ohnivý osud.

Vzhledem k časnému termínu brigády nebyli tentokrát v akci letní hosté. Nezúčastnila se ani (málo početná) nezdřevská mládež. Přesto těch patnáct lidí včetně jedné odhodlané ženy určenou práci zvládlo v poklidu a zdárně. Proto si také mohli spravedlivě rozdělit vytěžené dřevo a pokračovat v brigádě už ve vlastních prostorách při jeho zpracování.

Jiří Čepelák

 

Autor
3.4.2017 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz