Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Kuře v Nezdřevě zůstává

 

Jak jinak to říct než, že ta zpráva přišla jako blesk z čistého zimního nebe a mrazila: V neděli 22. ledna 2017 zemřel pan Josef Větrovec ve věku 59 let. Zármutek se mísí s nárazem neodvratnosti lidského osudu.

Nezdřev ztratil činorodého člena Sboru dobrovolných hasičů,replica handbags v němž mnoho let působil jako přirozená autorita na místě starosty. Jeho přičiněním vznikl v roce 1996 Sportovní klub Nezdřev a i v něm byl coby generální sekretář hnacím kolesem. Určitou dobu byl také členem obecního zastupitelstva a jeho občasná oponentura vždy mířila za prospěchem obce a uznáním váhy zdravého rozumu. Svou neúčast na jakékoli místní brigádě by pokládal za neodpustitelný hřích.

Přezdívku mu vytvořila jeho maminka, když mu, malinkému klučinovi, říkávala: Ty za mnou pořád běháš jako to kuře. Býval v bezděkovské a později kasejovické škole rozpustilým  žákem, spolu s ostatními nevynechal žádnou klukovskou zábavu, z pohledu přísných dospělých  však lumpárnu. Na to se dnes už vzpomíná v dobrém rozmaru u piva v nezdřevské hospodě. A i v ní budou chybět nejen jeho humorné hlášky, ale i komentáře ke sportu či politice. Vyučil se zedníkem a v mnoha chalupách široko daleko po něm zůstávají pevné zdi. Byl svéráznou a uznávanou osobností, jež zanechává ve všech, kdo ho aspoň trochu poznali, nesmazatelné vzpomínky.

Kormutlivá nálada v pondělí 30. ledna v síni blatenského krematoria se trochu změnila při vzpomínkovém posezení v nezdřevské společenské místnosti. Jenže se smutkem budou Nezdřevští ještě dost dlouho.

Říkalo a nepřestane se mu říkat KUŘE.

Jiří Čepelák

Autor
2.2.2017 - Správce
Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz